ESIET SVEICINĀTI MŪSU MĀJAS LAPĀ

!

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis” 

​Adrese: Smilšu iela 46, Tukums, LV-3101

Tālrunis: +371 63123019

Mob. tālr.: +371 28664932

E-pasts: taurenitis@tukums.lv

​Mājas lapa:   www.tukumataurenitis.lv


Izglītības iestāde realizē sekojošas izglītības programmas:

Pirmsskolas izglītības programma (010111111).

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (01015411).

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511).

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)​.


Pirmais taurenītis.

Māmuliņa, šito prieku –

Redzi tur to ceļinieku?

Lido pirmais taurenītis,

Pavasara vēstnesītis.

Ko nu abi darīsim,

Taurenīti? Lidosim!

Nāc un mani spārnos ņemi!

H. Dorbe​


Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis” dibināta 1986.gada 3. martā. 

Iestāde bija paredzēta 12 pirmsskolas vecuma izglītojamo grupām. 1998./1999. mācību gadā iestādē sāka darboties divas grupas izglītojamiem ar valodas traucējumiem un divas grupas izglītojamiem ar redzes traucējumiem. Iestāde piedāvāja palīdzību izglītojamiem no nelabvēlīgām ģimenēm, organizējot grupu – internātu. 2003. gada 20. februārī Tukuma pilsētas Dome pieņēma lēmumu par Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” reorganizāciju” un 2 iestāžu izveidošanu: Tukuma speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis” un Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”. 


No 2003.gada 1.septembra tika izveidota viena iestāde “Tukuma speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis” ar finansējumu no valsts mērķdotācijas, kurā darbojas 11 speciālās grupas bērniem ar speciālām vajadzībām. 2019.gada 1.septembra speciālās grupas tiek nodotas Tukuma novada speciālai izglītības iestādei. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” tika mainīts statuss: no “speciālās” uz “vispārizglītojošo”. Izglītības iestādes galvenais uzdevums ir radīt interesantu, veselīgu vidi, kura nodrošina izglītojamo izaugsmi, ievērojot katra bērna „Es” attīstības īpatnības. Pedagogi palīdz bērnam apzināties savas spējas, iedrošina un motivē gūt panākumus, sekmē vispusīgu bērna attīstību. 


Speciālie skolotāji nodrošina bērniem papildus individuālo apmācību. Tiek organizēti sporta svētki, veselības pārgājieni, tematiskie svētki un vecāku nedēļa, kuras ietvaros notiek apmācošo rotaļnodarbību vērošana un līdzdarbošanās, bērnu darbu izstādes un speciālistu konsultācijas. 

Izglītības iestādē darbojas 11 grupas bērniem no 2 – 7 gadiem

grupinas_orig